Nasze autorskie projekty docenione przez największych

Od listopada 2017 r. firma K&L nie prowadzi już realizacji projektów Futura Park oraz Kwartetu Polanki, które w całości zostały wydzielone i przeniesione do grupy kapitałowej dewelopera EURO STYL.

W czerwcu br. Euro Styl S.A. stał się częścią Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. – wiodącego dewelopera w Polsce i lidera warszawskiego rynku mieszkaniowego.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze autorskie pomysły zdobyły uznanie jednego z największych graczy na Trójmiejskim rynku deweloperskim.

Dalsza sprzedaż i obsługa posprzedażowa osiedla Futura Park oraz Kwartet Polanki, odbywać się będzie bezpośrednio przez nowego właściciela projektów. Prosimy o kontakt z odpowiednimi działami.

Już wkrótce przedstawimy Państwu nowe projekty, będące aktualnie w fazie przygotowania.

Ostatnie aktualności:

Czy umowa o pracę jest konieczna, jeśli chcemy dostać kredyt?

Nasze autorskie projekty docenione przez największych

Przegląd najlepszych miejsc do zamieszkania w Gdańsku

10 powodów, aby zamieszkać w Gdańsku

Kontakt
close slider

Zadzwoń

tel: 58 550 00 30


LUB ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE
Zgadzam się na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej. W tym celu udostępniam KLIR I sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego/stacjonarnego.
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kli.com.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez KLIR I spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-850), ul. 3 Maja 67-69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607911, posiadającą NIP 5851473758 oraz REGON 36397778800000...czytaj dalej»

Facebook