Oferta komercyjna

Grupa spółek K&L od lat zajmuje się kompleksową obsługą inwestycyjną klientów.
Doświadczenie zdobyte podczas obsługi gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, pozwoliło nam znajdować i dewelopować atrakcyjne działki dla inwestorów komercyjnych.

Ostatnimi przedsięwzięciami – zakończonymi pełnym sukcesem – są realizacje obiektów handlowych sieci Lidl w Gdańsku przy ulicy Słowackiego oraz ulicy Wodnika, a także pawilon handlowy w Gdańsku przy ulicy Świętokrzyskiej.

Specjalizujemy się w dewelopowaniu nieruchomości komercyjnych, projektowaniu inwestycji – również w narzuconym standardzie oraz w generalnym wykonawstwie wraz z pełnym wykończeniem.

Branża komercjalizacyjna jest przez nas szeroko zgłębiona dzięki rozwiniętemu R&D.

Mamy wieloletnie doświadczenie, poparte współpracą z międzynarodowymi firmami oraz lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami.

Zapraszamy do współpracy

Usługi budowlane

Generalnego wykonawstwa w sektorze budownictwa ogólnego

Działki

Oferujemy grunty pod budownictwo mieszkaniowe i komercyjne

Zorganizowany biznes

Wsparcie inwestycyjne dla klienta biznesowego

Generalny wykonawca

Projekty realizujemy zgodnie z żelazną zasadą “trójkąta ograniczeń”. Wywiązujemy się z terminów, budżetów i zakontraktowanych zakresów prac, jednocześnie realizując inwestycje na najwyższym poziomie jakości.

Posiadamy własną, doświadczoną kadrę inżynierską w zakresie:

  • Projektowania inwestycji
  • Realizacji budowy
  • Nadzoru

Zakres generalnego wykonawstwa w sektorze budownictwa ogólnego:

budynki mieszkaniowe

budynki handlowo - usługowe

obiekty rekreacyjno - sportowe

obiekty produkcyjno - biurowe

obiekty magazynowe

Działki komercyjne

Klienta biznesowego wspieramy w zakresie:

  • wskazania atrakcyjnej nieruchomości inwestycyjnej
  • projektowania budynku w obowiązującym u Państwa standardzie
  • uzyskania pozwolenia na budowę
  • budowy
  • odbioru gotowego obiektu

 

 

 

 

 

Aktualna oferta komercyjna

Od idei do realizacji.

Grupa spółek K&L od lat specjalizuje się w kompleksowym organizowaniu inwestycji dla biznesu.

Zespół łączący specjalistów z różnych, branż bardzo elastycznie i wszechstronnie wdraża pomysły inwestorów. Zajmuje się inwestycjami od etapu rodzenia się idei, projektowania do końcowej realizacji.

Współpracujemy z międzynarodowymi firmami, budującymi na całym świecie, ale również wpieramy lokalne przedsiębiorstwa i instytucje.

Dysponujemy wsparciem biura projektów i własną bazą nieruchomości inwestycyjnych.

Nasze realizacje

Kontakt
close slider

Zadzwoń

tel: 58 550 00 30


LUB ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE
Zgadzam się na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej. W tym celu udostępniam KLIR I sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego/stacjonarnego.
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kli.com.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez KLIR I spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-850), ul. 3 Maja 67-69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607911, posiadającą NIP 5851473758 oraz REGON 36397778800000...czytaj dalej»

Facebook