Polityka prywatności

Zgadzam się na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej. W tym celu udostępniam KLIR I sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego/ stacjonarnego.

Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kli.com.pl

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez KLIR I spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-850), ul. 3 Maja 67-69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607911, posiadającą NIP 5851473758 oraz REGON 36397778800000.

KLIR I sp. z o.o. w Sopocie informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO, podanych przez Państwa w dedykowanym formularzu. Wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego znajdującego się w  serwisie oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu.
Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez KLIR I sp. z o.o. w Sopocie w następujących celach:

  1. a) w celu przedstawienia oferty sprzedaży lub usług, tj. podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. b) w celach analitycznych, np. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników na podstawie zgłaszanych uwag i zainteresowania użytkowników, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes KLIR I sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. c) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes KLIR I sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. d) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane będą przetwarzane przez okres retencyjności, dostępny do wglądu siedzibie KLIR I sp. z o.o. w Sopocie.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez KLIR I sp. z o.o. w Spocie danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KLIR I sp. z o.o. w Sopocie nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania oraz nie przekazuje danych poza terytorium Polski.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia oraz wykonywania umowy oraz do dokonania oceny ryzyka – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Zebrane przez KLIR I sp. z o.o. w Sopocie  dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z KLIR I sp. z o. o. w Sopocie w celach związanych z Państwa obsługą indywidualnie / dedykowane realizacji usług niektórych klientów.

Kontakt
close slider

Zadzwoń

tel: 58 550 00 30


LUB ZOSTAW KONTAKT DO SIEBIE
Zgadzam się na otrzymanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i telefonów komórkowych, informacji handlowej. W tym celu udostępniam KLIR I sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie swój adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego/stacjonarnego.
Niniejsze oświadczenie stanowi zgodę w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.02.144.1204 z późniejszymi zmianami, i może w każdej chwili zostać przeze mnie odwołane przez przesłanie oświadczenia o odpowiedniej treści na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@kli.com.pl
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO, przez KLIR I spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-850), ul. 3 Maja 67-69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000607911, posiadającą NIP 5851473758 oraz REGON 36397778800000...czytaj dalej»

Facebook