Filtry cząstek stałych poznań, a środowisko naturalne


Filtry cząstek stałych (z ang. diesel particulate filter} potocznie zwane filtrami DPF, to urządzenia montowane głównie w układach silników wysokoprężnych (głównie typu Diesel). Posiadają rozbudowaną strukturę powierzchni, a w związku z tym wykazują znaczną skuteczność w oczyszczaniu spalin (nawet do 100%). Filtry cząstek stałych wykorzystywane są w układach silników samochodowych od roku 1996 jako skuteczny instrument ochrony jakości powietrza od (przede wszystkim) pyłów zawieszonych. Częstym problemem związanym z użytkowaniem tego podzespołu, jest jego zapychanie się. Filtry cząstek stałych poznań w momencie awarii powodują problemy, których wynikiem jest, utrata mocy silnika, jak również problem z utrzymaniem jego równych obrotów. Warto w tym momencie przedstawić sposób działania filtra. Mianowicie, wkład filtra zatrzymuje na swojej powierzchni sadzę, po czym wypala ją, czego efektem jest pojawienie się popiołu. Z czasem popiół ten zapycha filtr i uniemożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie. Właścicielowi pojazdu pozostają dwa rozwiązania, regeneracja filtra lub jego całkowita wymiana. Niestety oba te rozwiązania niosą ze sobą znaczne koszty. Nic więc dziwnego, że na licznych forach motoryzacyjnych, pojawiają się dyskusje na temat ewentualnego usuwania omawianego podzespołu. Przy rozważaniu takiej decyzji należy zwrócić szczególną uwagę ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Mianowicie, filtry cząstek stałych poznań, mają za zadanie oczyszczanie spalin, a tym samym przeciwdziałają zanieczyszczeniu naszego środowiska. Mówimy oczywiście o emisji zanieczyszczeń z pojazdów typu Diesel, których stosowanie wiąże się z wyjątkowym obciążeniem dla środowiska, jak również przyspiesza zmiany klimatyczne.
Związkami najbardziej wpływającymi na zdrowie ludzi są zawieszone w powietrzu pyły, w tym pył PM2,5, którego cząsteczki są tak drobne, że przenikają do układu krwionośnego oraz PM10, który wywołuje zagrożenie infekcjami układu oddechowego, przede wszystkim niekorzystnie wpływa na stan osób cierpiących na np. astmę, katar sienny, zapalenie spojówek.
Wg danych GUS dotyczących roku 2021 na Polskich drogach odnotowano łącznie 7 908 948 pojazdów osobowych z napędem Diesel. Pojazdy te stanowią ponad 30% wszystkich osobowych samochodów zarejestrowanych w Polsce. W przypadku pojazdów ciężarowych wg tych samych danych, odnotowano 2 427 959 pojazdów w roku 2021, czyli ponad 68% ciężarówek o napędzie typu Diesel.
Jak wykazują powyższe dane problem ten jest znaczący, a stosowane filtry cząstek stałych poznań, skutecznie przyczyniają się do jego rozwiązania.

Odwiedź koniecznie: http://poznan-tlumiki.pl/